Daftar Nama Calon Santri (MITQ) yang diterima Tahun Ajaran 1443-1444 H / 2022-2023 M

NoNamaDaerah asalKelas
1Afifah As SaffanahGresik1
2Afiqoh MumtazahGresik1
3Aisyah Labibah Az-zahrohGresik1
4Alifah Zhafirah AzwarGresik1
5Asy Syaima' Nurul FahmiGresik1
6Bilqis SalsabilaGresik1
7Fathiya AinayyaGresik1
8Fiki SyifaGresik1
9Hanin Arrohmah KarimSidoarjo1
10HashifahGresik1
11MaryamGresik1
12Nada SalsabilaGresik1
13Najah KamilahGresik1
14Naufa Chika ShaqillaGresik1
15Sarah YaruGresik1
16Tasmiratul Huriyah IhsaniGresik1
17Umairoh MahmudahGresik1
18Asiah Zahrotul Firdaus MaftuhSidoarjo1
19MaryamGresik2
20Fathiyah Bintu Nur Al-maduryBangkalan4
21Hafshah Mosi QonitahSurabaya5
22Cindy Nayla AzzahraSurabaya5
23Mutiara Indah Putri Al ImanSrowo6